Klovharun

Tove Jansson, liksom även hennes föräldrar, hade sitt sommarställe på Pellinge. Efter att ha tillbringat 28 somrar på Klovharun donerade hon stugan till Pellinge Hembygdsförening för att på så sätt garantera vårdnaden av det unika stället.

Klovharun är ett privatägt skär, där landstigning är tillåten endast under sommarens besöksvecka, sommaren 2016 vecka 29 från lördag 16 juli kl. 12 till lördag 23 juli kl. 12.

Privatpersoner kan under ifrågavarande vecka besöka Klovharun med egna båtar. Det är inte möjligt att övernatta. Kommersiella operatörer får ta i land endast med särskilt tillstånd av Pellinge Hembygdsförening. Mediabesök bör ha tillstånd av Pellinge Hembygdsförening och är behäftade med en avgift. Alla förfrågningar skickas i god tid till pellingeklovharun[at]gmail.com.

Under andra tider än besöksveckan är stugan uthyrd och i privatbruk och landstigning möjligt endast i specialfall och med av Pellinge Hembygdsförening på förhand beviljat tillstånd.

Pellinge Hembygsförening hyr ut stugan veckovis från lördag till lördag. Hyresansökningar för följande sommar med motiveringar och veckoönskemål kan skickas till pellingeklovharun[at]gmail.com i januari-februari samma år. Beslutsfattandet om vem som får hyra stugan sker därefter och svaren skickas till sökanden årligen i april. Hyran är 500 €/vecka under sommaren 2016.

Guidade turer till Klovharun arrangeras under besöksveckan. Närmare uppgifter om dessa turer kommer på denna hemsida i början på sommaren. Tyvärr har vi inte ett system som skulle göra det möjligt att ta emot förhandsbeställningar. Terrängen är krävande för personer med funktionshinder. Det är förbjudet att ta med hundar, katter o.a. husdjur på turen. Turerna ordnas med väderförbehåll.

Klovharun suomeksi – katso “Yhteenveto suomeksi”.

Klovharun in English – please see “Summary in English”.