Storgrundet
ligger ute i Östra Finska viken, 6 sjömil söder om Pellinge. Enligt sägnen är Storgrundet "hattifnattarnas ö" i muminböckerna.
Foto Marianne Andersson, juni 2000.Säl vid Storgrundet, i bakgrunden Storpellinge