• Byggnads- och reparationsarbeten
 • Målningsarbeten
 • Trädfällning
 • Gårdsarbeten, gårdskarlsarbeten
 • Bryggarbeten
 • Uppförning av stockstugor av eget virke eller färdiga paket
 • Traditionella stockbord och bänkar samt gärdsgårdar
 • Grävarbeten med traktor grävmaskin
 • Transporter med traktor, olika slags kärror
 • Sjötransporter med mindre transportbåt
 • Rakennus- ja korjaustöitä
 • Puunkaadot
 • Pihatyöt, talonmiestyöt
 • Laiturityöt
 • Hirsimökit pystystys ja perinteinen rakentaminen
 • Hirsipöydät ja penkit sekä perinneaidat
 • Kaivuutyöt traktorikaivurilla
 • Traktorikuljetukset, erilaisia kärryjä
 • Merikuljetukset pienemmällä aluksella

Kontakta oss gärna
Ottakaa meihin ystävällisesti yhteyttä

Paul Andersson 0400-8030 84
Markus Englund 0500-2989 79

Pellinge Skärgårdsservice
Gamla Söderbyvägen 19
07390 Stor-Pellinge

e-mail pellingeservice(at)hotmail.com