Till startsidan

Pellinge Nytt har regelbundet kommit ut i 65 år. Det beslöts i tiden att ge ut en tidning för att fungera som kallelse till sammankomster och öka sammanhållningen mellan föreningens medlemmar. Tidningens spalter skall vara öppna för envar – ärade läsare. Genom er medverkan kan innehållet bli omväxlande och intressant. Tidningen fick från början ett gott mottagande och tack vare initiativtagaren Svante Ekholms insatser överlevde den de första tröga åren. Första åren var upplagan 60 exemplar med 1-4 sidor. Nu är upplagan över 400 exemplar och sidantalet varierar mellan 16 och 20. Tidningen kommer för tillfället ut med 3 nummer i året.

• ett vinternummer med information om påskmarknaden och med kallelse till föreningens årsmöte
• ett vårnummer med sommarens program
• ett julnummer med information om julmarknaden

Tidningens viktigaste uppgift i dag är sammanhållningen. Medlemmarna bor spritt och föreningsmöten är svåra att arrangera. Genom artiklarna i PN vill vi informera läsarna – Pellingevännerna om hur bebyggelsen, näringarna, trafiken, kulturen och befolkningens, både den bofastas och sommargästernas livsvillkor förändras genom tiderna. Om vi hinner med i svängarna så meddelar vi även om aktuella saker och deltar i debatter. Alla medverkar av intresse. Tidningen postas till över 400 adresser, av dem 25 utomlands.

Tidningen fungerar bäst enligt följande:

För innehållet
  • sänd in artiklar till redaktionen
  • ge förslag och material till artiklar
  • sänd bilder och teckningar (red kopierar vid behov)

Prenumerera på Pellinge Nytt!

  • Anslut dig som medlem till PHF via en styrelsemedlem eller vid vårt torgstånd på Pellingetorget, eller kontakta redaktionen. Som medlem i föreningen får du tidningen hemsänd.
    Medlemsavgift 12 €, familjemedlemmar under 16 år 3 €
  • Prenumerera på tidningen utan att vara medlem i föreningen, avgift 15 €

 

Tidningen utkommer enligt plan

  • ett vinternummer till föreningens årsmöte
  • ett vårnummer med sommarens program
  • ett höst- och julnummer

 

Kontaktperson

Anne Stolt
pellingenytt[at]gmail.comBilder ur föreningens fotoarkiv