KLOVHARUN

Tove Jansson, liksom även hennes föräldrar, hade sitt sommarställe på Pellinge. Efter att ha tillbringat 28 somrar på Klovharun donerade hon stugan till Pellinge Hembygdsförening 1991 för att på så sätt garantera vårdnaden av det unika stället.

Klovharun är ett privatägt skär, där landstigning är tillåten endast under sommarens besöksvecka, sommaren 2019 från lördag 13.7. kl. 12 till fredag 19.7. kl. 18. OBS! Den dagliga besökstiden är kl. 9-18! Privatpersoner kan under ifrågavarande vecka besöka Klovharun med egna båtar. Det är inte möjligt att övernatta. Under andra tider än besöksveckan är stugan uthyrd och i privatbruk och landstigning möjligt endast i specialfall och med av Pellinge Hembygdsförening på förhand beviljat tillstånd.

Kommersiella operatörer får ta i land endast med särskilt tillstånd av Pellinge Hembygdsförening. Mediabesök bör ha tillstånd av Pellinge Hembygdsförening och är behäftade med en avgift. Alla förfrågningar skickas i god tid till pellingeklovharun[at]gmail.com. Foto-, film- och annat material som tagits på holmen, måste ha PHF:s lov för all slags publicering eller användning i form av t.ex. utställningar. Det är förbjudet att använda drönare på holmen.

Pellinge Hembygsförening hyr ut stugan veckovis för max 2 fullvuxna personer från lördag till lördag. Hyresansökningar för följande sommar med motiveringar och veckoönskemål kan skickas till pellingeklovharun[at]gmail.com i januari-februari samma år. Beslutsfattandet om vem som får hyra stugan sker därefter och svaren skickas till sökanden årligen i april. Hyran är 600 €/vecka under sommaren 2019.

Guidade turer till Klovharun arrangeras under besöksveckan. Närmare information om turerna publiceras årligen på denna sida senast i början av sommaren. Förhandsbeställningar är inte möjliga innan informationen är publicerad på nätsidan. Terrängen är krävande för personer med funktionshinder. Det är förbjudet att ta med hundar, katter o.a. husdjur på turen. Turerna ordnas med väderförbehåll.

Av kalendern framgår hur många lediga platser det finns till varje tur.

Alla besökare rör sig på ön (klipporna, övergångsbron och stugan) på eget ansvar.

Klovharun suomeksi – katso “Yhteenveto suomeksi”.

Klovharun in English – please see “Summary in English”.