Vi kommer att visa bilder från gamla tider i Pellinge ur vårt arkiv. Bilderna byts ut med jämna intervaller. Flere har funnits i vår publikationer.
Framför Väfvars ria. Rågen (båndorna) körs in. Bilden är tagen 1912 av Oskar Ferlman. Mannen i vit skjorta med kaffekoppen är husbonden Anders (Väfvars –Ante). Sonen Emil är pojken som sitter närmast skrindan. Felix, Julius och Kurt Liljeberg har håvat stor-ryssjan vid Stor-Pellinge Baklandet. Året är 1968. Fisken såldes mest som minkfoder. Denna fångstmetod upphörde på 1970-talet.
Linberedning, antagligen vid Nybondas i Söderby på 1920-talet.
 
Man drog not i Stor-Pellinge ännu in på 1920-talet.