Vi kommer att visa bilder från gamla tider i Pellinge ur vårt arkiv. Bilderna byts ut med jämna intervaller. Flere har funnits i vår publikationer.

Pellinge sund har sedan medlet av 1500-talet varit en livlig och viktig trafikled - viktigare än kungsvägen till lands. Här fyra motiv:

Denna ståtliga "segel(lust)yacht" som de allmänt kallades passerade sundet i början av 1900-talet. Bilden kan vara fotad av Borgåfotografen Nathalia Linsen för ett postkort.
Denna stora skonare passerade Pellinge sund på 1920-talet. Bilden är ur Verner Johanssons arkiv.
Timmerflotta bogseras genom Pellinge sund ca 1950.
Tor-Erik Eriksson var hösten 1968 tvungen att putsa snön av sin taxibåt Putte innan han kunde köra ut på Pellinge sund.