Vi visar bilder från gamla tider i Pellinge ur vårt arkiv. Flere har funnits i våra publikationer.

Pellinge Hembygdsförening grundades den 28.10.1936 under namnet Pellinge Hembygdsförening i Helsingfors r.f. Bland föreningens ursprungliga uppgifter var att under vinterhalvåret sammanföra dem som sommarbodde på Pellinge samt sådana Pellingebor som flyttat till Helsingfors. Några plock ur dess verksamhet

Hembygdsföreningen arrangerade många år, fram till ca 1960 utfärder till någon holme. Det arrangerades med servering och motorbåtstävlingar och något annat program. Bilden är från 1954 och utfärdsplatsen är Utterholmen.
Hembygdsföreningen arrangerade regelbundet sommarfester i något av bygdens föreningshus. Här väntar en grupp yngre medlemmar mitt i vintern i Tirmo på att med häst forslas till Storpellinge. De skalll hålla en programtillställning på Skärgårdshemmet i början av 1950-talet.
Föreningens julfester var välbesökta. Här trivs hedersordförande Gunvor Ekholm mitt bland de yngre festdeltagarna. Året är 1971.
Pellinge Hembygdsförening firade sitt 50 årsjubileum med en fest på Brage i Helsingfors. Pellinge folkdansare uppvaktade med en fartfylld dans.