Till startsidan

STYRELSEN OCH FUNKTIONÄRER

STYRELSEN    
Nina Sarnow Ordförande nina.sarnow(at)gmail.com, 050 5988 327
Carl-Johan Tiderman Viceordförande cj.tiderman(at)gmail.com, 0400 448 232
Kim Karhu Sekreterare kim.karhu(at)icloud.com, 0500 500 416
Karl-Erik Liljeström Ekonom karl-erik.liljestrom(at)pp.inet.fi, 050 357 3321
Ralf Bergström Medlem ralf.bergstrom(at)revir.org, 0400 866 970
Leif Packalén Medlem leif.packalen(at)isannoitsijatalo.fi, 0400 700 078
     
FUNKTIONÄRER    
HÖRBERGSGÅRDEN    
Carl-Johan Tiderman Intendent cj.tiderman(at)gmail.com, 0400 448 232
     
KLOVHARUN    
Nina Sarnow Intendent nina.sarnow(at)gmail.com, 050 5988 327
  Hyresveckor, förfrågningar pellingeklovharun(at)gmail.com
Lisbeth Forss Guidade turer klovharuntours(at)gmail.com, 040 189 5812
     
PELLINGE NYTT    
Anne Stolt Huvudredaktör pellingenytt(at)gmail.com, 040 529 2483
     
MEDLEMSREGISTER & PELLINGE NYTT - ADRESSFÖRÄNDRINGAR OCH PRENUMERATIONER
Nina Sarnow   information.phf(at)gmail.com, 050 5988 327
     

Så började det

Nedan refererade artikel kan läsas i Pellingeboken 2 där Gunvor Ekholm redogör för föreningens första decennier.

Under sommaren 1936 hade möjligheten att grunda en hembygdsförening diskuterats. Föreningen skulle i Helsingfors vara en länk mellan inflyttade pellingebor och pellingesommargäster. Senare på hösten träffades sedan herrarna Heinrich Schlücking, Gustaf Gustafsson och Walter Sundbäck med fruar och Oskar Ferlmann. Resultatet kunde man läsa i Hufvudstadsbladet den 25 oktober: "Personer intresserade av att bilda en Pellinge Hembygdsförening sammankallas till ett samkväm onsdagen den 28 dennes kl 8 e.m. I programmet medverkar Birgit Hästesko samt komp. Ole Edgren. Ing. G Huss berättar om fyrbelysning."

Det konstituerande mötet hölls sedan den 31 januari 1937. Heinrich Sclücking blev vald till föreningens första ordförande. Medlemmarna kan idag indelas i grupperna ständiga medlemmar, medlemmar som betalar årsavgift och hedersmedlemmar. Antalet ständiga medlemmar är ca 150 och årsavgift betalande ca 250.

Redan år 1939 ordnades en utfärd, den gången till Edisudden. Då ordnades bl.a motorbåtstävlingar för "båtar försedda med 3,5 hkr Pentamotorer". Traditionen med utfärder och motorbåtstävlingar skulle sedan fortsätta fram till sent 1970-tal.

Föreningens ändamål

I stadgarna har grundarna av föreningen varit framsynta att redan för snart 80 år sedan kunna se hur skärgården förändras och framhålla vikten av att kunna ta tillvara minnen och material om hur skärgårdssamhället fungerade förr. Samma förutseende gäller också tanken att föra samman alla dem som har ett levande intresse för skärgården och för närhistoria.

Föreningen kan dock inte bara leva för att se i backspegeln. Ett mycket viktigt mål är att kunna hjälpa till att bevara vår kära skärgård levande i ett fungerande bysamhälle. Som ett led i detta vill föreningen verka för de fast bosattas möjligheter att fortsättningsvis bo på Pellinge och få sin utkomst lokalt. Alldeles särskilt gäller detta för att de unga skall kunna bo kvar och bilda familj på Pellinge.

Pellingeböckerna

Föreningen har hittills gett ut 5 böcker med material om Pellinge. Böckerna finns att köpa både på Hörbergsgården och hos föreningens stånd på sommartorget.

Vad gör vi?

Föreningen har aktiva medlemmar och vi sysslar med bl.a följande:

• sommartorg på Sandholmsudden i Stor-Pellinge
• samarbete med andra föreningar och företagare på Pellinge för att koordinera evenemang och deras marknadsföring
• midsommardagsfest på Hörbergsgården
• barnfest på Hörbergsgården
• administration och underhåll av stugan på Klovharun
• utfärder till Klovharun
• tidningen Pellinge Nytt
• medlem i Nylands Svenska Hembygds- och Museiförbund och i Finlands Natur- och Miljö
• olika evenemang på Pellinge, t.ex. kyrkkaffe, utställningar

 

Bilder ur föreningens fotoarkiv