Pellinge fyr
Pellinge fyr
1835 - 1863.
Skiss Johan Andersson
PELLINGE FYR
På 1800-talet fanns det en fyr i Pellinge på Glosholm. Idag finns gränsbevakningens sjöbevakningsstation på Glosholm.
Efter krigsslutet 1809 blev det aktuellt att bygga nya fyrar för att den ryska flottan tryggt skulle kunna röra sig längs Finska vikens kust. Kejserliga Senaten gav det av C.F. Engel ledda Intendenturkontoret i uppdrag att planera ett fyrtorn med belysningsapparatur i Pellinge år 1827. Ritningarna gjordes av arkitekt A.F. Granstedt.
Bygget av Pellinge fyr påbörjades 1831, men fördröjdes, båken på Glosholm togs i bruk 15.9.1835. Fyren var byggd som ett runt torn av rödtegel på en fyrkantig sockel av granit. Den hade fyra våningar och högst uppe fanns en lanternin av trä. Tornet var målat i vitt och sträckte sig drygt 39 m över havsytan. Fyren syntes på 12 sjömils avstånd. Den var en blinkfyr som lyste 20 sekunder med 40 sek uppehåll, mellan sydsydväst och ostsydost. Rotationstiden för ljusanordningen var tre minuter, belysningsanordningen bestod av nio oljelampor. Som bränsle i fyrlamporna användes växtolja som osade. Taket var försett med en rökhatt, ett plåtrör som skulle leda ut avgaserna från lanterninen.
Pellinge igenkänningsbåk
Igenkännigsbåken på
Glosholm 1863 - 1940.
Fyrens läge var inte det bästa, båken stod vid sidan av farleden och lyste inte upp tillräckligt. I vattnen utanför Glosholm finns otaliga grynnor och många fartyg förliste på grund av felnavigering. Pellingebåken upphörde att existera som fyr 1862. Följande år revs den översta våningen och lanterninen. Tornet fick ett konformigt tak som försågs med en spira med en tvärslå, med en liggande tunna överst på spiran. Höjden var nu 28,5 m över markytan. Spiran med korset och tunnan målades röda, tornet var fortfarande vitt. Båken tjänade som sjömärke till krigets slut 1940. Fyren ansågs vara ett landmärke för fienden och på militära order förstördes fyren, tornet sprängdes den 14.3.1940.
Fyren på Glosholm lever vidare genom att den senare varianten, igenkänningsbåken, stått som förebild för Tove Janssons Muminhus.
Fotografierna nedan visar ruinerna som finns kvar idag.
Textuppgifterna härstammar från Göran Gustavssons artikel "Pellingebåken", den kan läsas i sin helhet i Pellingeboken 3, utgiven av Pellinge Hembygdsförening.
Foto Johan Andersson.
Ingången till fyren på Glosholm
Ingången till fyren ligger på ruinens norra sida.
Ruin av fyren på Glosholm
Invuxen ruin av Pellinge fyr
Försvarsmakten har byggt om ruinen
för egna behov. Foto från södra sidan.
Ruinerna är invuxna,
små björkar växer i sprickorna.
Besök på Glosholm
Pellinge
Naturdagbok
Båtbyggeri historia
Till hemsidan
Gästbok

20.06.10 VG ©