PELLINGE

Pellinge är ett aktivt skärgårds- och byasamhälle drygt 80 km öster om Helsingfors och 30 km söder om Borgå centrum.
För att komma över till Pellinge kör man i Tirmo ombord på Finferries färja som trafikerar i Sunisund, mellan Tirmo och Sundö. Färjan kör med 15 minuters intervall. Vägförbindelsen blev färdig 1983 och innefattar tre broar. Broarna sträcker sig från Sundö till Getörn, från Tullandet till Lillpellinge-landet och vidare från Lillpellinge-landet över Strömsundet till Storpellinge-landet.

Ca 290 personer är bosatta i Pellinge. Butiken Söderbyboden har öppet året runt och fungerar som postombud. Benitas Café på Sandholmsudden (med tillhörande bränsleförsäljning) är sommartid en populär träffpunkt. Intill cafeet kan man besöka Pellinge Sommartorg varje sommarlördag och onsdag kvällar i juli samt till höstmarknaden. Till jul och påsk ordnas också marknad på samma plats, Skärgårdsjul har blivit ett känt koncept.

Pellinge folkskola startade sin verksamhet 1892. I skolans fastighet fungerar numera Pellinge gruppfamiljedaghem och eftisverksamhet. Hela skärgårdssamhället har kämpat för sin skola sedan början av 1990 talet. Pellinge skola upphörde våren 2010 och Pellinge barncentrum drogs in våren 2013.

Pellinge har en egen begravningsplats på Ölandet, invigd 1934. Under 1950 talet byggdes St. Olofs kapell i anslutning till begravningsplatsen och invigdes 1959. Pellinge Kapellförening sköter om kapellet och begravningsplatsen.
Hembygdsmuseet Hörbergsgården som drivs av Pellinge Hembygdsförening finns nära kapellet. Pellinge Hembygdförening handhar också Tove Janssons stuga på Klovharun.

Föreningslivet i Pellinge är aktivt. Pellinge Ungdomsförbund och Hembygdens väl i Lill-Pellinge har grundats i början av 1900 talet och verksamheten fortsätter. Andra verksamma föreningar Pellinge Martha förening, Pellinge Byaråd, Pellinge FBK, Lill-Pellingenejdens jaktförening och Stor-Pellinge skärgårds jaktförening.

I Pellinge har man traditionellt livnärt sig på fiske, jord- och skogsbruk och byggnadsarbeten. Många har också livnärt sig som lotsar. Fisket har ändrat form och fisketurismen har kommit med i bilden.
Båtar var de naturliga transportmedlen långt före vägförbindelsen och båtbyggeriet har långa anor.

Startsidan

Kontakt pellingenet(at)gmail.com Uppdaterad 03.06.18