Båtbyggeriets och Pellingebåtarnas historia

År 1966 flyttade Bruno Andersson från Marsund till Havsvik och startade eget båtbyggeri, med namnet Bruno Andersson båtbyggeri. I båtbyggeriet tillverkade Bruno Andersson med hjälp av sin hustru Gunnel Andersson öppna träbåtar med namnet Pellinge. Därefter följde sämre tider för träbåtsbygge och de tog det stora och osäkra steget över till glasfiberbåtstillverkning.

1970 kom de ut med sin första modell i glasfiber med namnet Pellinge 460. Båten ställdes ut på båtmässan i Helsingfors och båtmodellen fick ett varmt mottagande. Följande modeller har därefter tillverkats: Pellinge 460, Pellinge 465 samt Pellinge 480. År 2000 började ett nytt kapitel i byggandet av Pellinge båtarna då Bengt Andersson tog över efter sina föräldrar. B.Andersson båtbyggeri har därefter tillverkat följande modeller: Pellinge 480, Pellinge 465 Classic. En ny modell med namnet Pellinge 465 har börjat tillverkas 2008. En ny roddbåtsmodell, Pellinge Pärlan har tillverkats sedan 2010. 2012 tillkom Pellinge Kajak.

Veneveistämön ja Pellinki veneiden historia

Vuonna 1966 Bruno Andersson muutti Marsundetista Havsvikiin ja perusti oman veneveistämön nimellä Bruno Andersson båtbyggeri. Hän valmisti yhdessä vaimonsa Gunnel Anderssonin kanssa avoimia Pellinge nimisiä puuveneitä. Puuveneiden kysyntä kuitenkin laski,ja he ottivat ison ja epävarman askeleen siirtyessään lasikuituveneiden valmistukseen.

1970 valmistui ensimmäinen venemalli lasikuituisena ja sai nimen Pellinge 460. Vene oli esillä Helsingin venenäyttelyssä ja malli sai lämpimän vastaanoton. Sen jälkeen ovat valmistuksessa olleet mallit: Pellinge 460, Pellinge 465 sekä Pellinge 480. Vuonna 2000 alkoi uusi vaihe Pellinge-veneiden valmistuksessa, kun heidän poikansa Bengt Andersson siirtyi veneveistämön vetäjäksi ja perusti oman yrityksen. B. Andersson båtbyggeri on sen jälkeen valmistanut seuraavia malleja: Pellinge 480, Pellinge 465 Classic. Malli Pellinge 465 on tullut valmistukseen 2008 ja soutuvene Pellinge Helmi vuonna 2010. Uusin malli on Pellinge Kajak, 2012.

Pellinge 480
PELLINGE 465 Classic
B. Andersson Båtbyggeri
Heimnäsvägen 32 Tfn Puh. 040 584 9181
07390 Stor-Pellingebengt.andersson[at]pp1.inet.fi